„Trianon 100 éve”
című történelmi vetélkedő

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal meghirdeti a középiskolák 9-12. évfolyamos tanulói részére a „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedőt.

Belépés

A vetélkedő célja

A Magyarországra mért 1920-as trianoni békefeltételek bemutatása, a békeszerződéshez kapcsolódó események és következmények széles körű megismertetése és a sok szempontot használó, elemző megközelítés beemelése a 14-18 évesek gondolkodásába. A vetélkedő irodalmi, történeti ismeretterjesztő szövegek, illetve térképek és elemzések, szituációs feladatok segítségével ismerteti meg a résztvevőkkel a száz éve történteket. A versenyen szerzett ismeretek a tudás elmélyítése mellett segítenek az egészséges nemzeti öntudat kialakításában is, illetve a nemzeti összetartozás érzésének megerősítésében.

A részvétel feltételei

A vetélkedőn a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban (Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) működő és érettségi vizsgára felkészítő középiskolák 9-12. évfolyamos tanulói egyénileg vehetnek részt. A tanulók nevezését, a vetélkedőn való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását az érintett középiskola intézményvezetője biztosítja. Egy iskolából több tanuló is jelentkezhet.

Regisztráljon a vetélkedőre

A részvétel és nevezés feltételei

A tanulókat a velük jogviszonyban álló iskola igazgatója regisztrálja. A jelentkezés elektronikusan történik, amelynek menete:
- magyarországi versenyzők esetében az alábbi linken: https://trianon.kozepiskolaiverseny.hu/ oldalon keresztül.
- határon túli versenyzők esetében a mellékelt jelentkezési lap aláírt elektronikus (szkennelt) megküldésével a trianon100@oh.gov.hu címre. A határon túli versenyzők esetében a jelentkezés elfogadásáról öt munkanapon belül visszajelzést küldünk elektronikusan. Kérjük a jelentkezési lapot számítógéppel szíveskedjenek kitölteni!
A tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetője az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot egy eredeti példányban megküldi az Oktatási Hivatal részére (Oktatási Hivatal 1363 Budapest, Pf. 19.). Kérjük, hogy a borítékon szíveskedjenek feltüntetni a vetélkedő nevét: „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedő).


A vetélkedőre történő jelentkezés és a részvétel ingyenes.

Jelentkezni 2020. február 5. – 2020. február 28. között lehet.

Jelentkezési lap

Határon túli regisztrálóknak

Letöltés

Hozzájáruló nyilatkozat

Mindenki részére

Letöltés

Adatkezelési tájékoztató

Mindenki részére

Letöltés

A vetélkedő lebonyolítása

A „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedő háromfordulós: az első és második forduló egy-egy online feladatsor megoldásából áll. A történelmi vetélkedő a trianoni békeszerződéshez kapcsolódó események és következmények témájára épül. A harmadik forduló – amely egyúttal a döntő – szóbeli forduló. A döntőn részt vevő tanulók interaktív feladatokkal találkoznak majd a vetélkedő kiírásában megadott témáknak megfelelően. A második és harmadik fordulóban az előző fordulók szakirodalma is a felkészülés alapjául szolgál.

Szakirodalom

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-504011101_1__teljes.pdf
Újgenerációs Történelem tankönyv 11. évfolyam számára, 24–27. tankönyvi leckék teljes tartalma (106–125. oldal)

http://trianon100.hu/gallery/letoltesek/RUB_ABL.pdf
Ablonczy Balázs: Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország. Rubicon, 2017. 7-8. sz.

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/
Kubassek János : Mit veszített Magyarország Trianonban? Rubicon, 2017. 7-8. sz.

A második és harmadik fordulóban az előző fordulók szakirodalma is a felkészülés alapjául szolgál.

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_magyar_hadero_kerdese_1918_1919_ben/
Szakály Sándor: A magyar haderő kérdése

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/
Fodor János: Impériumváltás Erdélyben. Rubicon, 2017.7-8. sz.

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/
Szűts István Gergely: Elűzöttek. Menekültek, optánsok és vagonlakók. Rubicon, 2017.7-8. sz.

A második és harmadik fordulóban az előző fordulók szakirodalma is a felkészülés alapjául szolgál.

http://www.irodalomismeret.hu/files/2015_3/pomogats_bela.pdf
Pomogáts Béla: Trianon a történelemben és a magyar irodalomban. Irodalomismeret, 2015/3. sz.

http://www.mtdaportal.extra.hu/books/verzo_magyarorszag.pdf
Vérző Magyarország (szerk.: Kosztolányi Dezső), Budapest, 1928.

Az alábbi szövegek elolvasása szükséges:
Móricz Zsigmond: Egy akol, egy pásztor
Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás
Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok

Az alábbi térképek Magyarországra vonatkozó részei és azok magyarázatai:
Pándi Lajos szerk. Köztes-Európa térképtár

http://terkeptar.transindex.ro/tartalom.php?nev=katE
116. sz. térkép: Titkos szerződések az I. világháború alatt
123. sz. térkép: A wilsoni rendezési terv, 1918
124. sz. térkép: Népszavazási és döntőbíráskodási területek az I. világháború után
129. sz. térkép: Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása, 1918-1920
151. sz. térkép: Etnikailag homogén és kevert területek Köztes-Európában az I. világháború után

http://terkeptar.transindex.ro/tartalom.php?nev=katF
168. sz. térkép: A nyugat-magyarországi szláv korridor terve, 1919
169. sz. térkép: A magyar nemzetállam az I. világháború után

BTK Történettudományi Intézet első világháborús honlapja:

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek
Az alább részletezett térképek közös elérhetősége

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/241-a-trianoni-bekeszerzodes-teruleti-es-demografiai-kovetkezmenyei-1920
A trianoni békeszerződés területi és demográfiai következményei (1920)

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/248-a-trianoni-magyarorszag-hatarainak-kialakulasa-1919-1924
A trianoni Magyarország határainak kialakulása (1919-1924)

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/240-a-trianoni-hatarok-es-a-tortenelmi-magyarorszag-demografiaja
A trianoni határok és a történelmi Magyarország demográfiája

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/239-a-vasuthalozat-es-a-trianoni-hatarok
A vasúthálózat és a trianoni határok

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/245-burgenland-es-sopron
Burgenland és Sopron

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/227-csehszlovak-delszlav-es-roman-teruleti-kovetelesek-magyarorszaggal-szemben
Csehszlovák, délszláv és román területi követelések Magyarországgal szemben

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/229-magyarorszag-felbomlasa-1918-1919
Magyarország felbomlása (1918-1919)

A vetélkedő fordulói

Első írásbeli forduló

A vetélkedőre regisztráltak részére a vetélkedő céljára készített és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé tett online időzáras feladatlap kitöltése, 2020. március 10. 15.00-16.00 óra között lesz lehetséges (az időpont a magyarországi téli időszámítás UTC/GMT +1 óra időzóna szerint került meghatározásra). Helyszín: minden jelentkező tanuló saját iskolája. Az első fordulóra a jelen vetélkedőkiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő tanulók jelentkezhetnek.

15:00 - 16:00

2020. március 10 - minden jelentkező tanuló saját iskolája

A vetélkedő első fordulójának a „kvíz” jellegű feladatsorát a versenybizottság állítja össze. A feladatokat úgynevezett időzáras feladatlapon https://trianon.kozepiskolaiverseny.hu lehet majd megoldani a fent megadott időintervallumban. A tanulóknak a feladatok megoldására hatvan perc áll majd rendelkezésére. A vetélkedő minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal az első forduló ideje alatt az érintett iskolai helyszíneken ellenőrizheti a vetélkedő lebonyolítását. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a versenybizottság szakmai felügyeletével történik. Az első fordulóra a tanulók a vetélkedőfelhívásban megadott vagy saját választásuk szerinti további szakirodalomból készülhetnek.

A második fordulóba jutott tanulók számáról a versenybizottság dönt, számuk legfeljebb 250 fő lehet. Minden tanuló értesítést kap az Oktatási Hivataltól az első fordulóban elért eredményéről, valamint a továbbjutott tanulók a vetélkedő további menetéről.

Második írásbeli forduló

A második fordulóba továbbjutott tanulók részére a vetélkedő céljára készített és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé tett online időzáras feladatlap kitöltése.

14:00 - 15:00

2020. május 28 - minden jelentkező tanuló saját otthona

A vetélkedő második fordulójának „kvíz” jellegű feladatsorát a versenybizottság állítja össze. A feladatokat úgynevezett időzáras feladatlapon https://trianon.kozepiskolaiverseny.hu lehet majd megoldani a fent megadott időintervallumban. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a versenybizottság szakmai felügyeletével történik. A második fordulóra a tanulók a vetélkedőfelhívásban megadott vagy saját választásuk szerinti további szakirodalomból készülhetnek.

A harmadik fordulóba jutott tanulók számáról a versenybizottság dönt, számuk legfeljebb 20 fő lehet.

Harmadik forduló - döntő

A járványügyi helyzetre tekintettel az érintett résztvevők tájékoztatása alapján.

Budapest. (A budapesti pontos cím később kerül meghatározásra)

Az országos döntő feladatait a versenybizottság állítja össze. A döntőn részt vevő tanulók a helyszínen szóbeli és interaktív feladatokkal találkoznak majd. A döntőbe jutott tanulók és kísérőik ellátási és utazási költsége a résztvevőket terheli.

A vetélkedő díjazása

A „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedőn a döntőbe jutott tanulókat díjazzuk. A döntőbe jutott tanulók 2020 szeptemberében részt vehetnek egy három napos kiránduláson, amelynek tematikája a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára épül.
További információ a trianon100@oh.gov.hu címen kérhető.

Események

A regisztráció elkezdődött

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal „Trianon 100 éve” címmel országos és határon túli magyar nyelvű középiskolai történelmi vetélkedőt hirdetett meg a magyarországi és a Kárpát-medence államaiban (Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) működő és érettségi vizsgára felkészítő középiskolák 9–12. évfolyamos tanulói részére. Jelentkezni lehet 2020. február 5. és 2020. február 28. között.