„Trianon 100 éve”
című történelmi vetélkedő

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal meghirdeti a középiskolák 9-12. évfolyamos tanulói részére a „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedőt.

A vetélkedő célja

A Magyarországra mért 1920-as trianoni békefeltételek bemutatása, a békeszerződéshez kapcsolódó események és következmények széles körű megismertetése és a sok szempontot használó, elemző megközelítés beemelése a 14-18 évesek gondolkodásába. A vetélkedő irodalmi, történeti ismeretterjesztő szövegek, illetve térképek és elemzések, szituációs feladatok segítségével ismerteti meg a résztvevőkkel a száz éve történteket. A versenyen szerzett ismeretek a tudás elmélyítése mellett segítenek az egészséges nemzeti öntudat kialakításában is, illetve a nemzeti összetartozás érzésének megerősítésében.

A részvétel feltételei

A vetélkedőn a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban (Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) működő és érettségi vizsgára felkészítő középiskolák 9-12. évfolyamos tanulói egyénileg vehetnek részt. A tanulók nevezését, a vetélkedőn való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását az érintett középiskola intézményvezetője biztosítja. Egy iskolából több tanuló is jelentkezhet.

Regisztráljon a vetélkedőre

A részvétel és nevezés feltételei

A tanulókat a velük jogviszonyban álló iskola igazgatója regisztrálja. A jelentkezés elektronikusan történik, amelynek menete:
- magyarországi versenyzők esetében az alábbi linken: https://trianon.kozepiskolaiverseny.hu/ oldalon keresztül.
- határon túli versenyzők esetében a mellékelt jelentkezési lap aláírt elektronikus (szkennelt) megküldésével a trianon100@oh.gov.hu címre. A határon túli versenyzők esetében a jelentkezés elfogadásáról öt munkanapon belül visszajelzést küldünk elektronikusan. Kérjük a jelentkezési lapot számítógéppel szíveskedjenek kitölteni!
A tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetője az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot egy eredeti példányban megküldi az Oktatási Hivatal részére (Oktatási Hivatal 1363 Budapest, Pf. 19.). Kérjük, hogy a borítékon szíveskedjenek feltüntetni a vetélkedő nevét: „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedő).


A vetélkedőre történő jelentkezés és a részvétel ingyenes.

Jelentkezni 2020. február 5. – 2020. február 28. között lehet.

Jelentkezési lap

Határon túli regisztrálóknak

Letöltés

Hozzájáruló nyilatkozat

Mindenki részére

Letöltés

Adatkezelési tájékoztató

Mindenki részére

Letöltés

A vetélkedő lebonyolítása

A „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedő háromfordulós: az első és második forduló egy-egy online feladatsor megoldásából áll. A történelmi vetélkedő a trianoni békeszerződéshez kapcsolódó események és következmények témájára épül. A harmadik forduló – amely egyúttal a döntő – szóbeli forduló. A döntőn részt vevő tanulók interaktív feladatokkal találkoznak majd a vetélkedő kiírásában megadott témáknak megfelelően. A második és harmadik fordulóban az előző fordulók szakirodalma is a felkészülés alapjául szolgál.

Szakirodalom

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-504011101_1__teljes.pdf
Újgenerációs Történelem tankönyv 11. évfolyam számára, 24–27. tankönyvi leckék teljes tartalma (106–125. oldal)

http://trianon100.hu/gallery/letoltesek/RUB_ABL.pdf
Ablonczy Balázs: Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország. Rubicon, 2017. 7-8. sz.

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/
Kubassek János : Mit veszített Magyarország Trianonban? Rubicon, 2017. 7-8. sz.

A második és harmadik fordulóban az előző fordulók szakirodalma is a felkészülés alapjául szolgál.

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_magyar_hadero_kerdese_1918_1919_ben/
Szakály Sándor: A magyar haderő kérdése

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/
Fodor János: Impériumváltás Erdélyben. Rubicon, 2017.7-8. sz.

https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/
Szűts István Gergely: Elűzöttek. Menekültek, optánsok és vagonlakók. Rubicon, 2017.7-8. sz.

A második és harmadik fordulóban az előző fordulók szakirodalma is a felkészülés alapjául szolgál.

http://www.irodalomismeret.hu/files/2015_3/pomogats_bela.pdf
Pomogáts Béla: Trianon a történelemben és a magyar irodalomban. Irodalomismeret, 2015/3. sz.

http://www.mtdaportal.extra.hu/books/verzo_magyarorszag.pdf
Vérző Magyarország (szerk.: Kosztolányi Dezső), Budapest, 1928.

Az alábbi szövegek elolvasása szükséges:
Móricz Zsigmond: Egy akol, egy pásztor
Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás
Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok

Az alábbi térképek Magyarországra vonatkozó részei és azok magyarázatai:
Pándi Lajos szerk. Köztes-Európa térképtár

http://terkeptar.transindex.ro/tartalom.php?nev=katE
116. sz. térkép: Titkos szerződések az I. világháború alatt
123. sz. térkép: A wilsoni rendezési terv, 1918
124. sz. térkép: Népszavazási és döntőbíráskodási területek az I. világháború után
129. sz. térkép: Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása, 1918-1920
151. sz. térkép: Etnikailag homogén és kevert területek Köztes-Európában az I. világháború után

http://terkeptar.transindex.ro/tartalom.php?nev=katF
168. sz. térkép: A nyugat-magyarországi szláv korridor terve, 1919
169. sz. térkép: A magyar nemzetállam az I. világháború után

BTK Történettudományi Intézet első világháborús honlapja:

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek
Az alább részletezett térképek közös elérhetősége

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/241-a-trianoni-bekeszerzodes-teruleti-es-demografiai-kovetkezmenyei-1920
A trianoni békeszerződés területi és demográfiai következményei (1920)

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/248-a-trianoni-magyarorszag-hatarainak-kialakulasa-1919-1924
A trianoni Magyarország határainak kialakulása (1919-1924)

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/240-a-trianoni-hatarok-es-a-tortenelmi-magyarorszag-demografiaja
A trianoni határok és a történelmi Magyarország demográfiája

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/239-a-vasuthalozat-es-a-trianoni-hatarok
A vasúthálózat és a trianoni határok

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/245-burgenland-es-sopron
Burgenland és Sopron

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/227-csehszlovak-delszlav-es-roman-teruleti-kovetelesek-magyarorszaggal-szemben
Csehszlovák, délszláv és román területi követelések Magyarországgal szemben

https://www.1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/229-magyarorszag-felbomlasa-1918-1919
Magyarország felbomlása (1918-1919)

A vetélkedő fordulói

Első írásbeli forduló

A vetélkedőre regisztráltak részére a vetélkedő céljára készített és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé tett online időzáras feladatlap kitöltése, 2020. március 10. 15.00-16.00 óra között lesz lehetséges (az időpont a magyarországi téli időszámítás UTC/GMT +1 óra időzóna szerint került meghatározásra). Helyszín: minden jelentkező tanuló saját iskolája. Az első fordulóra a jelen vetélkedőkiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő tanulók jelentkezhetnek.

15:00 - 16:00

2020. március 10 - minden jelentkező tanuló saját iskolája

A vetélkedő első fordulójának a „kvíz” jellegű feladatsorát a versenybizottság állítja össze. A feladatokat úgynevezett időzáras feladatlapon https://trianon.kozepiskolaiverseny.hu lehet majd megoldani a fent megadott időintervallumban. A tanulóknak a feladatok megoldására hatvan perc áll majd rendelkezésére. A vetélkedő minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal az első forduló ideje alatt az érintett iskolai helyszíneken ellenőrizheti a vetélkedő lebonyolítását. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a versenybizottság szakmai felügyeletével történik. Az első fordulóra a tanulók a vetélkedőfelhívásban megadott vagy saját választásuk szerinti további szakirodalomból készülhetnek.

A második fordulóba jutott tanulók számáról a versenybizottság dönt, számuk legfeljebb 250 fő lehet. Minden tanuló értesítést kap az Oktatási Hivataltól az első fordulóban elért eredményéről, valamint a továbbjutott tanulók a vetélkedő további menetéről.

Második írásbeli forduló

A második fordulóba továbbjutott tanulók részére a vetélkedő céljára készített és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé tett online időzáras feladatlap kitöltése, 2020. április 17. 14.00-15.00 óra között lesz lehetséges (az időpont a magyarországi nyári időszámítás UTC/GMT +2 óra időzóna szerint került meghatározásra).

14:00 - 15:00

2020. április 17. - minden jelentkező tanuló saját iskolája

A vetélkedő második fordulójának „kvíz” jellegű feladatsorát a versenybizottság állítja össze. A feladatokat úgynevezett időzáras feladatlapon https://trianon.kozepiskolaiverseny.hu lehet majd megoldani a fent megadott időintervallumban. A tanulóknak a feladatok megoldására hatvan perc áll majd rendelkezésére. A vetélkedő minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal a második forduló ideje alatt az érintett iskolai helyszíneken ellenőrizheti a vetélkedő lebonyolítását. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a versenybizottság szakmai felügyeletével történik. A második fordulóra a tanulók a vetélkedőfelhívásban megadott vagy saját választásuk szerinti további szakirodalomból készülhetnek.

A harmadik fordulóba jutott tanulók számáról a versenybizottság dönt, számuk legfeljebb 20 fő lehet. A döntőbe jutott tanulók a döntő során várható feladatokról szóló tájékoztatót 2020. május 5-ig kapják majd meg az Oktatási Hivataltól elektronikus úton.

Harmadik forduló - döntő

Időpont: 2020. május 23. (szombat) 10.00–15.00 óra (az időpont a magyarországi nyári időszámítás UTC/GMT +2 óra időzóna szerint került meghatározásra). Helyszín: Budapest. (A budapesti pontos cím később kerül meghatározásra)

10:00 - 15:00

2020. május 23. - Budapest

Az országos döntő feladatait a versenybizottság állítja össze. A döntőn részt vevő tanulók a helyszínen szóbeli és interaktív feladatokkal találkoznak majd. A döntőbe jutott tanulók és kísérőik ellátási és utazási költsége a résztvevőket terheli.

A vetélkedő díjazása

A „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedőn a döntőbe jutott tanulókat díjazzuk. A döntőbe jutott tanulók 2020 szeptemberében részt vehetnek egy három napos kiránduláson, amelynek tematikája a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára épül.
További információ a trianon100@oh.gov.hu címen kérhető.

Események

A regisztráció elkezdődött

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal „Trianon 100 éve” címmel országos és határon túli magyar nyelvű középiskolai történelmi vetélkedőt hirdetett meg a magyarországi és a Kárpát-medence államaiban (Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) működő és érettségi vizsgára felkészítő középiskolák 9–12. évfolyamos tanulói részére. Jelentkezni lehet 2020. február 5. és 2020. február 28. között.

Versenyre regisztrált tanulók